Kapat
KATEGORİLER
  FİLTRELER

  Marul.com Kullanım Sözleşmesi

  MARUL.COM KULLANIM SÖZLESMESİ

  LÜTFEN www.marul.com SİTESİNİVE ONA BAĞLI UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİDİKKATLİCE OKUYUNUZ.

  www.marul.com 'daki Web sayfalarıve ona bağlantılıtüm sayfalar ("Site"ler) VE (‘Uygulama’), bir MARUL TEKNOLOJİ A.Ş ("MARUL.COM"un) malıdır ve MARUL.COM tarafından işletilir. Bunlara, sizler ("Kullanıcılar) tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlar dahilinde erişilebilir: www.marul.com sitesinde ve uygulamasında sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı, bu sözleşmedeki şartlara tabidir. Web Sitesi Kullanım Koşullarını(Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, SİTE'yi ve Uygulama’yıkullanmaktan vazgeçiniz. SİTE’yi ve Uygulama’yıkullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 

  www.marul.com sitesindeki ve Uygulama’sındaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlıolduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızıve sözleşmede yazan şartlarla bağlıolduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aksi halde MARUL.COM bu durumdan dolayısorumluluk kabul etmez. Sitede ve Uygulamada yayınlanan Gizlilik Politikası, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

  İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

  1.TARAFLAR

  İşbu sözleşme ve varsa ekleri, ‘Site’yi ve Uygulama’yı ziyaret eden ve hizmetlerden faydalanan kullanıcıile MARUL.COM arasında düzenlenmektedir. Kullanıcı’nın elektronik ortamda onay vermesi ile karşılıklıolarak kabul edilmişsayılır ve aşağıdaki şartlarla geçerli hale gelir.

  2.TANIMLAR

  Site: www.marul.com alan adıve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan websitesidir.

  Uygulama: MARUL.COM’a ait hizmetlerin sunulduğu hem IOS hem de Android platformlarında çalışacak, KULLANICI’nın ve ÜYE İŞYERİ’nin Appstore ya da GooglePlay’den mobil cihazına yükleyebileceği mobil uygulamadır.

  Kullanıcı: MARUL.COM tarafından yayınlanan siteyi ve Uygulama’yıinternet üzerinden veya mobil cihazlar aracılığıile ziyaret eden, kullanan, hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişidir.

  Satıcı/üye işyeri/mağaza : Kendi firmasında satışa sunduğu mal ve ürünleri, MARUL.COM aracılığıile MARUL.COM sitesi ve Uygulamasıüzerinden yayınlatan ve kullanıcıların bu yolla kendisinden alışverişyapmasına izin vermişolan ve bunun için MARUL.COM ile sözleşme gerçekleştirmiş olan gerçek veya tüzel kişidir.

  3.SÖZLEŞME KONUSU

  İşbu sözleşme, kullanıcıların sitede ve Uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanması hakkındaki şartları, usulleri ve tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmede yer alan şartlara uymayıkabul, beyan ve taahhüt ederler.

  4.KULLANIM ŞARTLARI

  Kullanıcıüye olurken gerekli kimlik bilgilerini doğru ve güncel bilgiler ile sağlayacağınıkabul eder. Kullanıcı, Sitenin ve Uygulama’nın herhangi bir bölümünde veya ürünlere ilişkin sayfalarda yorum yayınlamak için, üye olma şartının gerekliliğini ve üyelik talebinin MARUL.COM tarafından onaylanmasıgerektiğini peşinen kabul eder.

  5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. MARUL.COM üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  2. MARUL.COM, Mobil Uygulamayıher zaman kullanıcıya; sürekli, stabil, bakım ve güncelleştirmesi yapılmış şekilde, IOS ve Android platformda çalışacak şekilde, Appstore ve GooglePlay üzerinden mobil cihazlara indirilebilir şekilde sunacaktır.
  3. MARUL.COM; Mobil uygulama üzerinde her zaman yeni geliştirmeler yapacak ve bu uygulamayıkuran ve kullanan kişilere sağlanacak faydanın en üst seviye olmasıhedeflenecektir.
  4. Mobil Uygulama kullanımında yaşanacak muhtemel problemler ve hatalar MARUL.COM tarafından bertaraf edilecektir.
  5. Mobil Uygulama üzerinden KULLANICILAR arasında yapılan iletişim MARUL.COM tarafından her zaman gizli tutulacaktır. Bir hukuki uyuşmazlık olmasıdurumunda ve yasal mercilerden usulüne uygun bir talep gelmesi halinde, en fazla 1 yıl tutulan bu kayıtlar ilgili makama sunulabilecektir.  
  6. MARUL.COM, Mobil Uygulama üzerinde reklam gösterebilir, sponsorluk ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir. Bunların tüm gelirlerini tek başına elde etme hakkına sahiptir.
  7. Kullanıcı, sitedeki ve Uygulama’daki hizmetlerden yararlanırken, işbu sözleşme şartlarına ve yürürlükteki yasalara uyacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder. Yasalara aykırıhareket ve eylemlerinden MARUL.COM’a ve üçüncükişilere karşıkullanıcıkendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  8. Kullanıcı, üye olurken gerçek ve doğru bilgiler beyan edeceğini kabul eder.
  9. Kullanıcı, kendi şifre ve hesap güvenliğinden ve gizliliğinden, sistemi kullanırken verilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.
  10. Kullanıcı, sitede ve Uygulamada paylaşacağıyorumların arama motorlarıve üçüncükişi ve kurumlar tarafından görüleceğini, bu beyanların herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda kendisinin sorumlu olacağınıpeşinen kabul eder.
  11. Kullanıcı, MARUL.COM’un onayıolmadan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncükişi ve kurumlara devredemez.
  12. Sitede ve Uygulamada yayınlanan ürünlerin açıklamaları, sınıflandırılmalarına ilişkin bilgilendirmeleri, renk, marka, model, cins, vasıf, nitelik ve tüm özellikleri, ürünleri satan kişi ve kurumların sunduğu hali ile sunulmaktadır. Bu sebeple ilanların doğruluğu, gerçekliği ve güncelliğinden satıcılar(üye işyerleri) sorumludur. Görsel ürünler temsili olup, satıcının birebir aynı ürünü teslim etmemiş olmasından satıcılar sorumludur. İşbu maddede anılan durumlardan MARUL.COM ve çalışanları bu sebepten doğacak zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  13. Tütün Mamulleri ve Alkollüİçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca MARUL.COM aracılığıyla tütün mamulleri ve alkollüiçecek temin edilmesi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunulmasıhukuken yasak ve sözleşmeye aykırıdır. Aksi halde MARUL.COM bu talepte bulunanların veya bu ürünleri temin eden üye işyerlerinin üyeliğinin iptaline karar verme hakkınısaklıtutar.
  14. Ödemelerin kullanıcıtarafından kapıda teslimat sırasında yapılacağıdurumlarda, kullanıcılar siparişteslimi sırasında, kendilerine önceden bildirilmişolan ücreti; seçtikleri ödeme aracıyla ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde satıcıüye işyerinin ürünükullanıcılara teslim etmeme hakkıolduğunu peşinen kabul ederler.
  15. MARUL.COM sisteminde satışa sunulmuşolan ürünlere ait fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüsatıcıüye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde MARUL.COM kullanıcılarıbilgilendirerek, bu hatayıdüzeltecek şekilde ürün teslimatıyapabilir veya siparişi iptal edebilir.
  16. MARUL.COM sistemi üzerinden yapılan alışverişlerde online ödeme yapan kullanıcı, bu sırada kullandığı kartın sahibi dışında birisi tarafından hukuka aykırışekilde kullanılmadığınıaksi halde Banka Kartlarıve Kredi KartlarıKanun ve yönetmeliği hükümlerine göre haklarında işlem yapılacağınıkabul eder. Bu yolla ödenmişsiparişlerde, sipariş karşılığında verilecek fiş veya faturanın teslimatı yapan satıcı üye işyeri tarafından düzenleneceğini peşinen kabul ederler.
  17. MARUL.COM niteliği itibariyle, 6502 sayılıTüketicinin Korunmasıhakkında Kanun ve 6563 sayılıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcılar ile satıcıüye işyeri arasında satışsözleşmesi kurulmasına sadece aracılık edendir ve Aracıhizmet sağlayıcıdır. Dolayısıyla taraflarca sağlanan içerikleri veya satıcının sağladığıhizmetin hukuka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğüyoktur.Online ödeme yapan kullanıcıların yaptığıödemeler, MARUL.COM tarafından satıcıüye işyerlerinin nam ve hesabına olmak üzere kullanıcılardan tahsil eder.
  18. Kullanıcı, siteyi ve Uygulama’yıkullandığısüre boyunca tersine mühendislik yapmayacağınıya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağınıherhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarınıkırmayacağını, SPAM mail veya zararlıyazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde MARUL.COM ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağınıpeşinen kabul eder.
  19. Kullanıcı, site ve Uygulama içindeki faaliyetlerinde, sitenin ve Uygulama’nın herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarınızedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarınızedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışıfaaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağınıkabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. MARUL.COM söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlüdeğildir. MARUL.COM bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesaplarıaskıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreçbaşlatma hakkınısaklıtutar. Bu sebeple yargımercilerinden etkinlik veya kullanıcıhesaplarıile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkınısaklıtutar.
  20. MARUL.COM; hile, kuralların kötüye kullanılmasıveya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı'nın üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda bağlayıcıve kesin kararıverecek tek yetkili mercidir.
  21. MARUL.COM üyelerinin birbirleri veya üçüncüşahıslarla olan ilişkileri üyelerin kendi sorumluluğundadır. 
  22. Kullanıcı, Sitede ve Uygulamada yer alan içerikler üzerinden hukuka aykırışekilde kopyalama, çoğaltma, izinsiz yayınlama gibi eylemlerde bulunmayacağını, MARUL.COM ile haksız rekabet içerecek faaliyetlerde bulunmayacağınıpeşinen kabul eder.
  23. Kullanıcı, Sisteme üye olmakla, kendisine MARUL.COM tarafından bilgilendirme amaçlıe-posta gönderilebileceğini kabul eder.
  24. MARUL.COM, dilediği zaman sitede sunduğu hizmetler ve sitenin ve Uygulama’nın işleyişi üzerinde değişiklik ve güncellemeler yapabilir. Bu değişiklikler sitede veya uygulama üzerinden kullanıcılara duyurulur.
  25. Kullanıcılar, sistemdeki üye işyeri satıcılardan alışverişyaparak satın aldıklarıürünüiade etmek istemesi durumunda, söz konusu iadelerin tamamen satıcının sorumluluğunda olduğunu, iade koşullarıiçin üye işyeri ile irtibata geçmeleri gerektiğini peşinen Kabul ederler.
  26. Kullanıcılar, marul.com sitesi ve Uygulama’sıüzerinden üye işyeri satıcılardan alışverişsonrasında yapılacak ödeme şeklinin üye işyeri satıcılar tarafından belirlendiğini ve marul.com’un bu seçenekler üzerinde herhangi bir müdahale yetkisi olmadığınıKabul ederler.
  27. Kullanıcılar, alisverise başlamadan evvel, marul.com üzerinden üye işyeri ile ilgili bilgileri, üye işyerlerinin bildirdiği teslimat bölgelerini, teslimat saatlerini, ödeme seçeneklerini kontrol etmekle yükümlüolduğunu, marul.com’un bu seçenekler üzerinde herhangi bir müdahale yetkisi olmadığınıKabul ederler.
  28. Kullanıcı, siparişverdiği ürünün üyeişyeri tarafından birebir aynısının teslim edilmediği durumlarda, söz konusu ürünüteslim almama hakkına sahiptir. Siparişlerin üye işyerleri tarafından geç, hatalı, eksik teslim edilmesi veya hiçedilmemesi durumunda sorumluluk MARUL.COM’a ait değildir. MARUL.COM, kullanıcının veya üye işyerinin sözleşmeye veya hukuka aykırıfaaliyetinin tespit edilmesi durumunda siparisleri durdurma veya hizmet vermeme hakkina sahiptir.
  29. Kullanıcı, Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği madde 15. Uyarınca ALICI’nin istekleri veya açikça onun kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan, niteligi itibariyla geri gönderilmeye elverisli olmayan, tek kullanimlik ürünler,çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarıaçılmışolan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler cayma hakkına tabi olmadığınıKabul eder.

     30.   Marul.com'da bulunan ürünlerin isimlerinde geçen gramjlarlar veya adetler temsilidir. Mümkün olduğu ölçüde doğru olarak ürün barkod kodu ürün ismi ürün gramajı ürün görseli gösterilmeye hayret gösterilmektedir. Fakat ürün üreticileri sürekli olarak ambalaj, ürün içinde gramaj veya adet sayısını değiştirdiğinden marul.com'un veya tedarikçisinin haberinin olması ve marul.com da gerekli düzenleme yapilması süreç almaktaktadır. Bu yüzden marul.com da bulunan ürünlere ait bilgilerin temsili olduğunu belirtiyoruz. Bundan dolayı marul.com veya tedarikçisi sorumluluk kabul etmemektedir.

  31. Kullanıcıların siparişleri ürünleri talep ettiği anlamına gelmektedir. Satıcı bu talebi karşılayıp karşılayamacağını elindeki stok, güncel fiyat yada şartlara göre gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

  32. Marul.com mülklerinde satıcının fiyatları kullanıcıların siparişleri hazırlannması esnasındaki değişiklik gösterebilmektedir.

  6.KAYIT VE GÜVENLİK

  Kullanıcısisteme üye olurken beyan ettiği bilgilerin, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Aksi halde sözleşme ihlal edilmişkabul edilerek, kullanıcıbilgilendirilmeksizin hesabıMARUL.COM tarafından sonlandırılabilir.

  Kullanıcısiteye veya uygulama üzerinden kayıt olurken Facebook, Google veya başka sitelerdeki hesaplarıile kayıt olmayıtercih ederse, profil bilgilerine erişim için gerekli izinleri vermesi gerektiğini kabul eder.

  Kullanıcı, site ve üçüncütaraf sitelerdeki ve uygulamalardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden MARUL.COM sorumlu tutulamaz.

  7. FİKRİMÜLKİYET

  a. İşbu Site’de ve uygulamada yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kodlar, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarıMARUL.COM veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararasıhukukun korumasıaltındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki ve uygulamadaki hizmetlerden yararlanılmasısöz konusu fikri mülkiyet haklarıkonusunda hiçbir hak vermez.

  b. Site’de ve Uygulama’da yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanmasıveya işleme tutulmasıda dahil herhangi bir şekilde kullanılmasıiçin MARUL.COM’dan önceden yazılıizni ve onayıgerekir. Bu sebeple işbu Site’de ve Uygulama’da yer alan bilgiler MARUL.COM’un yazılıizni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin ve Uygulama’nın bütünüveya bir kısmıdiğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. MARUL.COM’un yazılıizni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

  c. Kullanıcılar, Site üzerinden ve Uygulama üzerinden ya da e-posta ile görüşve önerilerini MARUL.COM’a göndermekle MARUL.COM’un söz konusu bu görüşve önerileri istediği gibi kullanma hakkıolduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınıpeşinen kabul etmişsayılacaktır.

  d. Marul.com sitesi veya uygulamarından içeriklerin kopyalanması yasaktır. Marul.com mülklerinde yer alan içerikler marul.com'a aittir.

  8.SINIRLI SORUMLULUK

  ‘MARUL.COM’5651 Sayılı‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’gereğince niteliği itibariyle içerik sağlayıcıolmayıp, sitede ve Uygulama’da yer alan içeriklerden sorumlu değildir ve bunların hukuka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğüyoktur. Site’de ve Uygulama’da yayınlanan hiçbir ürün ve bilgi, MARUL.COM tarafından üretilmemiştir ve ürünlerin tanıtımına ilişkin içeriğe hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Bu bilgiler ürünleri satışa sunan mağazalar tarafından sunulmuşbilgiler olup, MARUL.COM tarafından sadece Site’de ve Uygulama’da görüntülenmektedir. MARUL.COM, yayınladığıürünler hakkında üye işyeri mağazalarının yayınladığıtanıtım ve ürün bilgilerinin ve bağlıolduklarımağazaların verdikleri hizmet ve ürünlerin doğruluğundan, güvenilirliğinden, tüketici kanunlarına ve diğer yasalara uygunluğundan sorumlu değildir, bunu araştırmakla yükümlüdeğildir. Sitede ve Uygulama’da görüntülenen verileri Kullanıcı'lara reklam ve pazarlama amaçlısunmaz. MARUL.COM, site ve Uygulama üzerinden üçüncüşahıs ve firmalara ait web sitelerine yönlendirme sağlayan linkler bulunmasıhalinde, kullanıcının üçüncüparti sözleşme dışısitelerdeki şifre ve hesap güvenliklerinden, faaliyetlerinden MARUL.COM sorumlu tutulamaz.

  9.GARANTİVERMEME:

  İŞBU SÖZLEŞME MADDESİUYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİAZAMİÖLÇÜDE GEÇERLİOLACAKTIR. MARUL.COM, HİZMETLERİ“OLDUĞU GİBİ”VE “MÜMKÜN OLDUĞU”TEMELDE SUNMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİBİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİGARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİOLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİVEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. MARUL.COM, HİZMETLERİKULLANIMINIZIN GÜVENLİ, KESİNTİSİZ, HER DAİM KULLANILABİLİR VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA GEREKSİNİMLERİNİZİKARŞILAYACAĞINI VEYA HİZMETLERDEKİHERHANGİBİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİGARANTİETMEMEKTEDİR. MARUL.COM, HİZMETLERİN BAĞLANILABİLİRLİĞİVE KULLANILABİLİRLİĞİKONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEMEKTE VE BU KONUDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

  10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  a. MARUL.COM’un, işbu Sözleşme şartlarında ve bu Site’deki ve Uygulama’daki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkısaklıdır. Bunun gibi değişiklikler işbu sitede yayınlandığıtarihten itibaren geçerli ve bağlayıcıolacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın yükümlülüğüdür. Kullanıcı, MARUL.COM hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmişsayılır.

  b. MARUL.COM, dilediği zaman Site’nin veya ve Uygulama’nın herhangi bir bölümünüve buna bağlıhizmet ve servisleri iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazıözelliklere ve bilgilere veya Site’nin veya ve Uygulama’nın bazıbölümlerine erişimi sınırlandırabilir. İşbu sözleşme kullanıcının tek taraflıbildirimi ile değişmeyecektir.

   

  11.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜVE UYGULANABİLİRLİK

  İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz hale gelmesi, tüm Sözleşme’nin geçersiz olacağıanlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışıolmasıhalinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığınıetkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünüve bağlayıcılığınıkorur.

  12.GİZLİLİK
  a. MARUL.COM, Kullanıcıların site ve Uygulama üzerinden kendisine elektronik ortamda ilettikleri kişisel bilgileri üçüncükişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere yalnızca MARUL.COM çalışanlarıKullanıcı’nın talep ettiği hizmetin gerektirdiği ölçüde ulaşılabilmektedir. MARUL.COM ayrıca kullanıcının talep ettiği ürünün ve hizmetlerin üye işyerleri tarafından kendisine ulaştırılabilmesi için işin gerektirdiği kadarıbilgiyi bu firmalar ile paylaşmak durumundadır. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yıtanımlamaya yarayan her türlüdiğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’olarak anılacaktır.

  b. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasıile sınırlıolmak üzere, Site’nin ve Uygulama’nın sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlıbulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, reklam amacıyla sosyal medyada, yazılıve görsel basında kullanmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

  c. MARUL.COM, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncükişilere açıklamayacaktır. MARUL.COM, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

  d. MARUL.COM, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğüolarak kabul etmeyi, gizliliğin sağlanmasıve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımınıveya üçüncübir kişiye ifşasınıönlemek için gerekli tedbirleri almayıve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  e. MARUL.COM’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncükişilerin eline geçmesi durumunda, MARUL.COM’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüdairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

  f. Gizlilik yükümlülüğüile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’hükümleri geçerli olacaktır.

  g. MARUL.COM üye işyerlerinin yani sitede satış yapan mağazaların, hizmetin ifası için gerekli olan kullanıcı bilgilerini amaç dışı kullanmasından sorumlu tutulamaz.

  13.MÜCBİR SEBEPLER

  a. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, içsavaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapıve internet arızaları, elektrik kesintisi, iletişim sorunları, altyapıve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötühava koşullarıda dahil gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep”olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamısüresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayısorumlu değildir.

  b. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir Sebep nedeniyle MARUL.COM, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemekten ötürüsorumlu tutulamaz veya temerrüt addedilmez veya bunlara bağlıolarak MARUL.COM’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez.

   

  14.TEBLİGAT

  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, MARUL.COM’un sitede ve Uygulamada yayınladığıe.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken beyan ettikleri adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği olmasıdurumunda en geç5 (beş) işgünüiçerisinde yazılıolarak bunu diğer tarafa bildireceğini aksi halde üye olurken beyan ettikleri adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarınıdoğuracağınıbeyan, kabul ve taahhüt ederler.

  15.DELİL SÖZLEŞMESİ

  6100 sayılıHukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca, İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlüuyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarıile elektronik ortamdaki yazışmaları, faks kayıtlarıdelil olarak kabul edilecektir. Kullanıcı, bu kayıtların kesin ve bağlayıcıolduğunu kabul ederek, hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

  16.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İşbu sözleşmenin tamamıveya bir kısmıüzerinde, sözleşmenin uygulamasıveya yorumlanmasısebebiyle taraflar arasında doğacak her türlüuyuşmazlığın çözümünde taraflar İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili mahkeme olduğunu kabul ederler.